Wypełnienia

wypenienia

Empress Direct to materiał służący zarówno do odbudowy zębów

jak i do zwykłego leczenia. Jest również znakomitą alternatywą dla licówek porcelanowych.

Struktura nanohybrydowa stwarza wysoką odporność i dobrą estetykę.

 

Wypełnienia kosmetyczne zębów przednich dolnych

zbiory własne  

w1 1 w1 2

 

Odbudowa zębów po leczeniu przewodowym ( KERR )

praca własna 

c 1 c 2

 

Starte i pokruszone brzegi sieczne(widok od strony wewnętrznej)

Zęby wydłużyłem i odbudowałem materiałem firmy IvoclarVivadent

przed leczeniem po leczeniu

Odbudowa odłamanej części materiałem nanohybrydowym Empress Direct

praca własna

2 22 1